PROGRAM 2024

POŘÁDÁME KONCERTY, DĚTSKÉ DNY, MARKETY, PROJEKCE, PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY,...


 5. 7. 2024  Letní festival FREEDOMA Avatar
 6. 7. 2024  https://www.avatarklub.cz/akce/letni-festival-freedom-avatar-2024
 7. 7. 2024  Ubytování během festivalu přes nás, vstupenky přes odkaz. Nejsme pořadatelé.

 2. 8. 2024   Koncert:
 3. 8. 2024   Koncert: 

16. 8. 2024 Koncert:
17. 8. 2024 
Dětský den: ŽIVOT NA NEZÁMKU

30. 8. 2024 Koncert: 
31. 8. 2024 Koncert: 


Kompletní program zveřejníme, jakmile budeme mít potvrzení od všech vystupujících.